Kütus - diisel

Kütusena kasutatakse diislikütust.

Kasuta ainult tuntud tootjate diislikütust. Ärge kasutage kunagi kahtlase kvaliteediga kütust. Diisel peab vastama standardile EN 590 ja/või SS 155435. Diiselmootorid on tundlikud kütuses sisalduvate saasteainete suhtes, nt metalliosakeste ja liiga suure väävliosakeste koguse suhtes.

Madalatel temperatuuridel (-6 °C kuni -40 °C) võib diislikütuses tekkida parafiinsade, mis võib kaasa tuua süüteprobleeme. Enamikus kütusefirmades on saadaval spetsiaalselt madalatele, külmumispunkti lähedastele temperatuuridele mõeldud erikütus. See kütus ei ole madalatel temperatuuridel nii viskoosne ning vähendab parafiinisademe tekke riski.

Kondensaadi teke kütusepaagis väheneb, kui paaki täis hoida. Kütuse juurdevalamisel kontrolli, kas kütuse täitetoru ümbrus on puhas. Väldi kütuse sattumist värvitud pinnale. Pese värvile sattunud kütus pesuaine ja veega maha.

 Oluline

Diiselkütus peab vastama järgmistele standarditele:

 • EN 590 ja/või SS 155435
 • ning selle väävlisisaldus ei tohi ületada 10 mg/kg
 • ja FAME (Fatty Acid Methyl Ester) maksimaalne sisaldus tohib olla 7 mahuprotsenti.

 Oluline

Diisli tüüpi kütused, mida ei tohi kasutada:

 • Erilisandid
 • Laevade diislikütus
 • Masuut
 • FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) (rasvhappe metüülester) ja taimeõli.

Need kütused ei vasta Volvo soovitustele ja põhjustavad mootori suuremat kulumist ja kahjustusi, mida Volvo garantii ei kata.

Tühi paak

Diiselmootori toitesüsteemi konstruktsiooni tõttu tuleb mootori käivitamiseks pärast kütuse lõppemist kütusepaagist õhk toitesüsteemist eemaldada, mida tuleb teha töökojas.

Kui mootor on kütusepuuduse tõttu seiskunud, siis vajab kütusesüsteem mõne hetke kontrolli läbiviimiseks. Tee seda enne mootori käivitamist, kui kütusepaak on diislikütusega täidetud:

 1. Sisesta kaugjuhtimispult süütelukku ja lükka lõppasendisse. Lisainfot vt Võtme asendid.
 2. Vajutage START-nuppu ilma piduri- ega siduripedaali vajutamata.
 3. Oodake ligikaudu üks minut.
 4. Mootori käivitamiseks: Vajutage piduri ja/või siduripedaal alla ja seejärel vajutage uuesti START-nuppu.

 Märkus

Enne tankimist kütuse vähesuse korral:

 • Peatage auto võimalikult tasasel pinnal - kui auto on kaldu, võivad kütusega varustamisel tekkida õhutaskud.

Kondensaadi äravool kütusefiltrist

Kütusefilter eraldab kütuses oleva kondensaadi. Kondensaat võib mootori tööd kahjustada.

Kütusefiltrist tuleb kondensaat Teenindus- ja garantiiraamatus toodud intervallide järel või kui kahtlustad, et sõidukis on saastunud kütus. Lisainfot vt Volvo teenindusprogramm.

 Oluline

Teatavad erilisandid kaotavad vee eraldumise kütusefiltris.
 1. 1 Diislikütus võib sisaldada teatavas koguses FAME-i, kuid seda ei tohi lisada.

Kas sellest oli abi?