Avage auto teeninduskeskuse 1 kaudu

Suunised auto eemalt lukust avamiseks.
Võtke ühendust .
Kui VOC klienditeenindus on auto omaniku või muu volitatud isiku PIN-koodi alusel tuvastanud, saadetakse vastavalt lepingule autosse avamissignaal.
Uste lukust avamiseks tuleb pakiruum/tagaluuk avada. Vajutage kaks korda nuppu või tõmmake pidemest.

 Märkus

Kui pakiruum/tagaluuk ei avane VOC teeninduskeskuses määratud aja jooksul, lukustatakse pakiruum/tagaluuk uuesti.
Kui uksed on avatud, vallandub auto signalisatsioonisüsteem. Lülitage signalisatsioon kaugjuhtimispuldi avamisnupust välja või sisestage kaugjuhtimispult süütelukku.

 Märkus

Kui auto paikneb näiteks maa-aluses parklas, ei pruugi kaugjuhtimispuldi avamisfunktsioon viletsate vastuvõtutingimuste tõttu töötada.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Volvo On Call* süsteemiga autod

Kas sellest oli abi?