Mootori käivitamine – Flexifuel

Flex-fuel-mootorid võivad töötada nii 95-oktaanarvuga pliivaba bensiiniga kui ka bioetanooliga E85. Mootorit käivitatakse sarnaselt bensiinimootoriga autole.

Mootoriplokisoojendi*

P3-1120 Elintag stötfångare
Mootoriploki soojenduse elektrisisend.

Kütuse E85 kasutamiseks sobivatel autodel on motooriploki elektriline soojendi*. Eelsoojendatud mootori käivitamisel ja töötamisel väheneb oluliselt heitgaaside hulk ja kütusekulu. Sel põhjusel on otstarbekas kasutada mootoriploki soojendust kasutada kogu talveperioodi kestel.

  • Kui välistemperatuur jääb vahemikku +5 °C ja -10° C, tuleb elektriline mootoriploki soojendi vähemalt üheks tunniks sisse lülitada.
  • Kui välistemperatuur jääb vahemikku -10 °C ja -20° C, tuleb elektriline mootoriploki soojendi vähemalt kaheks tunniks sisse lülitada.
  • Kui välistemperatuur on madalam kui -20° C, tuleb elektriline mootoriploki soojendi vähemalt kolmeks tunniks sisse lülitada.

 Hoiatus

Mootoriploki soojendi töötab ohtliku pingega. Mootori plokisoojendi ja selle elektriühenduste tõrkeotsing ja remont tuleb teha teeninduses - soovitame volitatud Volvo teenindust.

 Märkus

Varukütuse vedamise tingimused:

  • Kui auto on kütusepaagi tühjenemise tõttu seiskunud, võib bioetanooli E85 kütusepaaki valamine tugeva pakasega mootori käivitamist raskendada. Selle vältimiseks soovitame varukanistri täita bensiiniga, mille oktaaniarv on 95.

Rohkem infot Flexifuel bioetanool E85 kohta, vt Kütus – bioetanool E85.

Kui auto käivitamine on raskendatud

Kui mootor esimesel katsel ei käivitunud:

  • Proovi käivitada veelkord, kasutades START/STOP ENGINE-nuppu.
  • Veenduge, et mootoriploki soojendaja on pistikupessa ühendatud ja kui võimalik, ühendage see ülalpool märgitud ajaperioodiks.

 Oluline

Kui mootor vaatamata korduvale üritamisele ei käivita, soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Kütusega kohanemine

Flexifuel-mootorid võivad töötada nii 95-oktaanarvuga pliivaba bensiiniga kui ka bioetanooliga E85. Mõlemad kütused tangitakse samasse paaki, seega on võimalik neid kütuseid erinevates vahekordades segada.

Kui kütusepaak tangitakse bensiiniga ja auto oli enne seda sõitnud bioetanool E85-ga (või vastupidi), siis võib mootor mõnda aega töötada veidi ebaühtlaselt. Seetõttu on oluline, et laseksid mootoril ise harjuda (kohanduda) uue kütuseseguga.

Kohanemine toimub automaatselt, kui autoga sõita veidi aega ühtlasel kiirusel.

 Oluline

Paagis oleva kütusesegumuutmisel tuleb süsteemi kohandada, sõites ühtlase kiirusega umbes 15 minutit.

Kui aku on tühjaks saanud või selle ühendus katkestatud, vajab mootori veidi rohkem aega uue kütusega harjumiseks, kuni elektrooniline mälu on vahepeal tühjenenud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?