Esiistmete ventilatsioon*

Ventilatsiooni saab kasutada soojendusega samaaegselt. Seda saab kasutada nt niiskuse eemaldamiseks rõivastelt.

Ventilatsioonisüsteem koosneb istmetes ja seljatugedes olevatest ventilaatoritest, mis tõmbavad õhku läbi istmepolstri. Jahutusefekt tugevneb salongiõhu jahtumisel. Süsteemi saab aktiveerida töötava mootoriga.

Ventilatsiooni reguleeritakse kliimaseadmest ning sealjuures arvestatakse istme temperatuuri, päikesekiirguse ja välistemperatuuriga.

P3-11w20-S80/V70/XC70 Comfort level seat vent
Valitud mugavusaste kuvatakse keskkonsooli ekraanil.
P3-11w20-S80/V70/XC70 Button ventilated seats

Nupu asukohta vt jooniselt.

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu korduvalt.

Süsteemil on kolm astet, millel on erinev jahutus- ja niiskuse eemaldamise võimsus:
  • Mugav tase III: Kõrgeim väljund - keskkonsooli ekraanil süttivad kolm sinist välja (vt ülaltoodud joonist).
  • Mugav tase II: Madalam väljund - ekraanil süttivad kaks sinist välja.
  • Mugav tase I: Madalaim väljund - üks sinine väli süttib ekraanil.
  • Lülitage funktsioon välja - ükski väli pole süttinud.

 Märkus

Tuuletõmbuse suhtes tundlikud inimesed peaksid olema istmeventilatsiooni kasutamisel ettevaatlikud. Mugavustase I on soovitatav pikaajaliseks kasutamiseks.

 Oluline

Istmeventilatsiooni ei saa käivitada, kui salongi temperatuur jääb allapoole 5 °C. Nii välditakse kaassõitja külmetamist.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?