Andmete salvestamine

Teatavad andmed sõiduki toimimise ja funktsioonide nagu ka vahejuhtumite kohta salvestuvad sõiduki ajusse.

Autos on mitu arvutit, mis kontrollivad ja jälgivad pidevalt auto talitlust ja funktsioonide korrasolekut. Mõned arvutid suudavad sõidu ajal tõrke tuvastamisel selle teavet salvestada. Lisaks salvestatakse teave ka kokkupõrke või õnnetuse korral. Salvestatud teavet kasutavad tehnikud sõiduki tõrgete diagnoosimiseks ja parandamiseks ning juriidiliste nõudmist ja muude määruste täitmiseks Volvo poolt. Kogutud teavet kasutatakse veel ka Volvos uuringute läbiviimiseks kvaliteedi ja ohutuse parandamise eesmärgil, kuna see teave aitab paremini mõista õnnetuste ja vigastuste põhjusi. Teave sisaldab andmeid mitmete sõiduki süsteemide ja moodulite oleku ja talitluse kohta, muu hulgas näiteks mootor, gaasisüsteem, rool ja pidurid. Kogutud teave võib sisaldada andmeid sõiduki juhtimise kohta, näiteks sõiduki kiirus, piduri ja gaasi kasutamine, rooli liikumine ning turvavööde kasutamine juhi ja kaassõitjate poolt. Seetõttu võidakse nimetatud andmed sõiduki arvutitesse talletada teatud ajavahemikuks aga ka kokkupõrke või õnnetuse korral. Volvo võib teavet salvestada, kuna see võib aidata parandada sõidukite ohutust ja kvaliteeti ning kuna Volvo peab arvestama mitmete juriidiliste nõudmiste ja muude määruste täitmisega.

Volvo ei avalda ülal nimetatud teavet kolmandatele osapooltele ilma sõiduki omaniku nõusolekuta. Riikliku seadusandluse ja määruste alusel võidakse Volvolt siiski nõuda sellise teabe avaldamist asjaomastele organitele, nagu näiteks politseiamet ja muud, kellel võib olla juriidiline õigus juurdepääsuks sellele teabele.

Sõiduki arvutitesse talletatud teabe lugemiseks ja tõlgendamiseks vajatakse tehnilist erivarustust, mida on võimalik kasutada Volvol ja Volvoga asjakohase lepingu sõlminud töökodadel. Volvo tagab, et hoolduse ja remondi ajal Volvole ülekantavat teavet säilitatakse ja käideldakse turvalisel ning selle teabe käitlemine vastab asjakohastele õiguslikele nõuetele. Lisainfot küsige Volvo esindajalt.

Kas sellest oli abi?