Bluetooth® seadme automaatne ühendamine

Kui registreerite autos Bluetooth®-seadme, loob viimati ühendatud välisseade automaatselt auto käivitamisel ühenduse.

Kui Bluetooth® funktsioon on aktiivne ja viimane ühendatud seade on läheduses, siis ühendatakse see automaatselt. Tõrke korral viimati ühendatud seadme ühendamisel proovib süsteem luua ühenduse varasema seadmega.

Mõne muu seadme ühendamiseks vajutage EXIT valige uue seadme ühendamine või lülitumine teisele eelnevalt lõastatud seadmele.

Kas sellest oli abi?