Istmed, tagaistmed

Tagaistme käetugi ja välimiste istekohtade peatoed on kokkuliigendatavad. Keskmise istme peatugi on üles-alla suunalisest seadistatav vastavalt reisija kasvule.

Tagaistme seljatoe allalaskmine

 Oluline

Istme seljatoe allalaskmisel peab tagaiste olema tühi. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Vastasel korral võivad tagaistmepolstrid viga saada.
P3-1320-S80- fällning ryggstöd baksäte

Seljatugi on kaheosaline. Seljatoe kahte poolt saab eraldi või üheskoos ettepoole kallutada.

Tõmba käepidet/käepidemeid.
Klapi seljatugi ette. Lükka keskmine peatugi võimalikult madalale, kui soovid seljatoe laiema osa alla lasta.

 Hoiatus

Võta seljatugedest kinni ja veendu et need on pärast avamist korralikult fikseeritud, et vältida kehavigastusi äkilise pidurdamise või liiklusõnnetuse korral.

Peatugi, keskmine iste, taga

P3-1320-S80+S80L Rear center head restraint, adjusting height

Peatuge saab vastavalt kaassõitja pikkusele vertikaalselt reguleerida. Peatoe ülemine serv peaks asetsema pea tagakülje keskosaga kohakuti. Nihuta seda vastavalt vajadusele üles.

Peatoe taas allasuunamiseks tuleb vajutada vasakpoolse hoova juures olev nupp alla, vajutades peatuge samal ajal ettevaatlikult alla.

Tagaistme välimiste peatugede elektriline langetamine*

P3-1246-S60/S80 Electrically folding the outer rear head restraints
Kaugjuhtimispult peab olema asendis II.
Vajuta nuppu tagumiste välimiste peatugede allalaskmiseks ja nähtavuse parandamiseks.

 Hoiatus

Ära lase välimisi peatugesid alla, kui neil istmetel on sõitjaid.

Tõmba peatugi käsitsi üles, kuni kuuled klõpsatust.

 Hoiatus

Peatoed peavad pärast ülestõstmist olema lukustatud asendis.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?