Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW) – tähised ja teated

Sõidurealt kaldumise hoiatus on üks süsteemi Driver Alert System funktsioone – mõnikord viidatakse sellele ka nimega LDW (Lane Departure Warning).

Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel maanteedel, et vähendada teatud olukordades sõidurealt kaldumise riski.

Kui LDW-funktsioon puudub, võidakse näidikuplokis kuvada sümbolit koos selgitava teatega - vajaduse korral järgige antavat soovitust.

Teatete näited:

Sümbol1TeadeSpetsifikatsioon
P3-1246-Symbol Lane Departure Warning
Lane departure warning Sisselülitatud/Lane departure warning Väljalülitatud

Funktsioon on sisse/välja lülitatud.

Kuvatakse sisse/välja lülitamisel.

Tekst kaob ligikaudu 5 sekundi pärast.

P4-1246-Symbol Kamera BlockeradEsiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhasta kaameraanduri ees olev tuuleklaasi pind.

Lugege kaameraanduri piirangutest.

Symbol Driver Alert Service
Hoiatussüsteem Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.
  1. 1 Sümbolid on skemaatilised ning võivad sõltuda turust ja auto mudelist.

Kas sellest oli abi?