Katuseluuk*

Katuseluugi saab avada tagumisest servast vertikaalselt (õhutusasend) või horisontaalselt (avatud asend).

Katuseluugil on deflektor. Peale selle on sisemine päikesekaitse, mis suletakse käsitsi.

P5-1507-Panorama roof

Katuseluuki juhitakse katusel asuva juhtelemendi abil. Juhtelement on aktiveeritud, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis I või II.

 Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

  • Akende liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ärge lubage lastel nuppudega mängida.
  • Ärge kunagi jätke lapsi üksi autosse.
  • Lülitage elektriakende vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke võti kaasa, kui autost lahkute.
  • Ärge kunagi pange läbi akende objekte ega kehaosi, isegi siis, kui auto elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud.

 Oluline

  • Kui olete katusele pakiraami paigaldanud, ärge katuseluuki avage.
  • Ärge asetage katuseluugile raskeid esemeid.

 Oluline

  • Enne katuseluugi avamist eemaldage jää ja lumi. Kange hoolt selle eest, et te ei kriimustaks pindu ega kahjustaks ribasid.
  • Ärge kasutage katuseluuki, kui see on kinni jäätunud.

Deflektor

P5-1617-S90 Wind deflector moonroof

Katuseluuk on varustatud deflektoriga, mis pöördub ülespoole, kui katuseluuk avatakse.

  1. * Lisavarustus/tarvik.