Raadio sätted

Aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks on saadaval mitmesuguseid raadiofunktsioone.

Liiklusteadete tühistamine

Liiklusteadete esitamise saab ajutiselt katkestada, kui puudutate rooli parempoolsel klahvistikul P5–1507–Symbol-OK button või keskekraanil valikut Tühista.

Raadiofunktsioonide aktiveerimine ja inaktiveerimine

Lohistage ülavaade alla, valige suvand SeadedMeedium ja sobiv raadioriba, et näha saadaolevaid funktsioone.

FM-raadio

 • Kuva raadiotekst – kuvab teavet saate sisu, esitajate jne kohta.
 • Kinnista programmi nimi – märkige programmiteenuse nime pidevalt sirvimise peatamiseks. Jääb 20 sekundiks paigale.
 • Vali teadaanded:1
  • Kohalikud katkestused: katkestab meediumi taasesituse ja edastab teavet lähikonnas esinevate liiklushäirete kohta. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust. Funktsioon Kohalikud katkestused on funktsiooni Liiklusteated geograafiliselt piiratud versioon. Samal ajal tuleb aktiveerida funktsioon Liiklusteated.
  • Uudised : katkestab meediumi taasesituse ja edastab uudiseid. Uudiste lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
  • Alarm: katkestab meediumi taasesituse ja teavitab suurtest õnnetustest ning katastroofidest. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
  • Liiklusteated: katkestab meediumi taasesituse ja edastab teavet liiklushäirete kohta. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.

DAB* (digiraadio)

 • Sordi teenuseid – suvandid kanalite sortimiseks. Tähestikulises järjestuses või teenusenumbri järgi.
 • DAB-DAB link – käivitab DAB-linkimise funktsiooni. Kui raadiojaama vastuvõtt kaob, siis otsitakse teisest rühmast automaatselt uus.
 • DAB-FM link – käivitab DAB- ja FM-jaamade linkimise funktsiooni. Kui raadiojaama vastuvõtt kaob, otsitakse automaatselt alternatiivne FM-sagedus.
 • Kuva raadiotekst – märkige raadioteksti või valitud tekstitüübi, nt esitaja kuvamiseks.
 • Kuva programmiga seotud pildid – valige, kas saadete pilte näidatakse ekraanil.
 • Vali teadaanded– valige teadete tüübid, mida DAB esitamise ajal vastu võetakse. Valitud teated katkestavad meediumi esitamise teate kuvamiseks. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
  • Alarm: katkestab meediumi taasesituse ja teavitab suurtest õnnetustest ning katastroofidest. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
  • Liikluse välkteade: võtab vastu teavet liiklushäirete kohta.
  • Uudiste välkteade: võtab vastu uudiseid.
  • Transpordi kiirteade: võtab vastu teavet ühistranspordi, nt praamide ja rongide sõiduplaanide kohta.
  • Hoiatus/Teenused: võtab vastu teavet häirefunktsioonist madalama tähtsusega juhtumite kohta, nt elektrikatkestused.
 1. 1 Kõik jaamad ei toeta kõiki teatetüüpe.
 2. * Lisavarustus/tarvik.