Lapselukkude aktiveerimine ja desaktiveerimine

Lapselukk takistab tagauste avamist seestpoolt.

Lapselukk võib olla kas manuaalne või elektriline*.

Manuaalne lapselukk

P5-1507 Door with manual child lock with key blade
Manuaalne lapselukk. Mitte segamini ajada uste käsilukkudega.
Nupu keeramiseks kasutage kaugjuhtimispuldi eemaldatavat võtit.
P5-Icon gray box AUks blokeeritakse seestpoolt avamise vastu.
P5-Icon gray box BUkse saab avada nii väljast- kui seestpoolt.

 Märkus

  • Uksel olev nupp lukustab ainult selle ukse, mitte mõlemat tagaust.
  • Elektrilise lapselukuga autodel ei ole manuaalset lapselukku.

Elektriline lapselukk*

Elektrilise lapseluku saab aktiveerida ja desaktiveerida kõigis süüteasendites, mis on suuremad kui 0. Süsteemi saab aktiveerida ja desaktiveerida kuni 2 minuti jooksul pärast auto väljalülitamist eeldusel, et ühtki ust ei avata.

P5-1507 Door switch electric child lock
Aktiveerimise ja desaktiveerimise nupp.
  • Lamp põleb - lukk on aktiveeritud.
  • Lamp ei põle - lukk on desaktiveeritud.

Lapseluku aktiveerimisel:

  • saab tagaaknaid avada ainult juhiukses olevate nuppudega;
  • ust ei ole võimalik seestpoolt avada.

Kui lapselukk aktiveeritakse siis, kui auto on välja lülitatud, jääb see aktiivseks, kui auto järgmine kord käivitatakse.

Tähised ja teated

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-15w19 - Childlock ON
Tagumine lapselukk AktiveeritudLapselukk on aktiveeritud.
P5-15w19 - Childlock OFF
Tagumine lapselukk DeaktiveeritudLapselukk on desaktiveeritud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.