Sundlukustus*

Sundlukustus tähendab, et kõik väljast lukustamisel vabastatakse kõik käepidemed mehaaniliselt, mistõttu on võimatu uksi seestpoolt avada.

Sundlukustus aktiveerub kaugjuhtimispuldiga või võtmeta lukustusega lukustamisel* ja toimub uste lukustamise järel umbes 10-sekundilise viivitusega. Kui uks avatakse viivitusaja jooksul, katkeb funktsiooni jada ja signalisatsioon desaktiveeritakse.

Autot on võimalik aktiveeritud sundlukustuse korral avada ainult kaugjuhtimispult-võtme, võtmeta sisenemise süsteemi* või rakendusega Volvo On Call*.

Eesmist vasakpoolset ust on võimalik ka võtmest lahtilukustada. Auto avamisel eemaldatava võtmelabaga aktiveerub alarm.

 Hoiatus

Ärge lukustage autot väljastpoolt, kui autos viibib inimesi.
  1. * Lisavarustus/tarvik.