Rear Collision Warning*1

Funktsioon Rear Collision Warning2 (RCW) aitab vältida juhil kokkupõrget tagant läheneva sõidukiga.

Tagumistes sõidukites olevaid juhte saab hoiatada ähvardavast kokkupõrkest, nii et funktsioon vilgutab intensiivselt suunatulesid.

Kui kiirus on väiksem kui 30 km/h (20 miili tunnis), siis tuvastab funktsioon, et autole võidakse tagant otsa sõita ja turvavöö eelpingutid võivad eesmised turvavööd pingule tõmmata. Whiplash Protection System aktiveeritakse ka kokkupõrke korral.

Enne tagant kokkupõrget, võib funktsioon aktiveerida ka jalgpiduri, et vähendada auto otsekiirendust kokkupõrke ajal. Jalgpidur aktiveeritakse vaid siis, kui auto seisab paigal. Gaasipedaali vajutamisel vabastatakse piduripedaal viivitamatult.

See funktsioon aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Tagant otsasõidu hoiatus.
  3. 2 Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.