Parktuled

Parktulesid saab kasutada selleks, et teised liiklejad näeksid teel peatunud või pargitud autot. Parktuli lülitatakse sisse roolikangi valikulülitist.
P5-1617 Stalk with turning ring in positionlight position
Roolikangi valikulüliti gabariiditulede asendis.

Keerake valikulüliti asendisse P5-1507 Symbol position light, gabariidituled süttivad (samal ajal lülitub sisse numbrimärgi valgustus).

Kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II, siis lülituvad eesmiste parktulede asemel sisse päevatuled. Kui valikulüliti on selles asendis, on gabariidituled sisse lülitatud olenemata auto elektrisüsteemi süüteasendist.

Kui auto seisab paigal, aga töötab, saab valikulüliti viia muust asendist parktule P5-1507 Symbol position light asendisse, et muude tulede asemel lülitada sisse ainult parktuled.

Kui sõidate kauem kui 30 sekundit maksimaalse kiirusega 10 km/h (ligikaudu 6 miili tunnis) või kui kiirus ületab 10 km/h (ligikaudu 6 miili tunnis), lülitatakse sisse päevatuled. Juht peaks valima muu asendi kui P5-1507 Symbol position light.

Kui väljas on pime ja pakiruumi kaas avatakse, süttivad tagumised gabariidituled (kui need juba ei põle), et hoiatada tagant lähenevate sõidukite juhte. See toimub olenemata tulede valikulüliti või süüte asendist.