Kõrguse reguleerimise sätted*

Automaatse reguleerimisega seotud probleemide vältimiseks lülitage kõrguse reguleerimine välja, kui autot on vaja tungrauaga tõsta.

Keskekraanil tehtavad seadistused

Tasanduskontrolli juhtimise väljalülitamine

Teatud juhtudel peab funktsiooni välja lülitama nt enne seda kui auto tungrauaga* üles tõstetakse. Muidu hakkaks tungrauaga tõstmisel tekkinud taseme erinevuste toimel automaatkontroll reguleerima kõrgust, avaldades soovimatut mõju.

Funktsiooni deaktiveerimine keskekraanilt.

Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage My CarSeisupidur ja vedrustus.
Valige Tasanduskontrolli juhtimise väljalülitamine.
  1. * Lisavarustus/tarvik.