Märgu- ja hoiatussümbolid

Näidik ja hoiatussümbolid hoiatavad juhti, et funktsioon on aktiveeritud, süsteem töötab või tekkinud on viga või tõsine tõrge.

Punased sümbolid

P5-1507 Symbol General red

Hoiatus

Punane hoiatussümbol süttib, kui on tuvastatud ohutust või auto juhitavust vähendav rike. Samal ajal kuvatakse juhi ekraanil selgitav tekst.

Hoiatussümbol põleb ka koos muude sümbolitega.

P5-1507 Symbol Seatbelt

Turvavöö kinnituse kontroll

Süttib või vilgub kui keegi autos viibijatest ei ole kinnitanud turvavööd.

P5-1507 Symbol SRS indicator

Turvapadjad

Üks auto ohutussüsteemidest on tuvastanud vea.

Lugege juhi ekraanil olevat teadet ja võtke ühendust töökojaga. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

P5-1507 Symbol Brake red

Viga pidurisüsteemis

Pidurisüsteemis on ilmnenud viga.

Lugege juhi ekraanil olevat teadet ja võtke ühendust töökojaga. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

P5-1507 Symbol Park brake

Seisupidur

Tuli süttis enneaegselt: Seisupidur on aktiveeritud.

Vilgub: seisupiduril on ilmnenud viga. Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5-1507 Symbol Battery

Rikked elektrisüsteemis

Elektrisüsteemis on ilmnenud viga.

Lugege juhi ekraanil olevat teadet ja võtke ühendust töökojaga. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

P5P6-1946-Symbol, engine temp warning

Mootori kõrge temperatuur

Mootori temperatuur on liiga kõrge. Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5-1746-ALL-Front collision warning tell tale symbol

Kokkupõrke oht

City Safety hoiatab kokkupõrkeohu korral teiste sõidukitega, jalakäijatega, jalgratturitega või suurte loomadega.

P5-1507 Symbol Oil

Madal õlirõhk

Mootoriõli rõhk on liiga madal. Seisake mootor viivitamatult ja kontrollige mootori õlitaset, vajadusel valage õli juurde.

Kui sümboli tuli süttib ja õlitase on normaalne, siis lugege ekraanil olevat teadet ja võtke ühendust töökojaga. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Kollased sümbolid

P5-1507 Symbol General yellow

Information

Ühes auto süsteemidest on ilmnenud rike. Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

Infotähist näidatakse vahest koos muude tähistega.

P5-1507 Symbol Brake warning

Viga pidurisüsteemis

Pidurisüsteemis on ilmnenud viga. Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5-1507 Symbol ABS brake

Viga ABS-süsteemis

Süsteem on välja lülitunud. Auto tavaline pidurisüsteem töötab ilma ABS-funktsioonita edasi.

P5-1507-Emissions System symbol

Heitmesüsteem

Heitmesüsteemi rike. Sõitke kontrollimiseks autoteenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

P5-1507 Symbol Fog light rear

Tagumine udutuli

Tagumine udutuli põleb.

P5-1507-Tyre Pressue System symbol

Rehvirõhu seiresüsteem

Madal rehvirõhk.

Rehvirõhu süsteemi tõrke korral vilgub sümbol esmalt ühe minuti ja jääb seejärel põlema. See võib juhtuda, kuna süsteem ei suuda rehvirõhku tuvastada või juhti hoiatada.

P5-1507-Active Bending Light Symbol

Viga esitulede süsteemis

Esitulede süsteemis on ilmnenud rike. Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5P6-20w17-Lane keeping aid, amber colored

Sõidurajaabi

Sõidurajahoiatused/-märguanded.

P5P6-1917-Reduced speed limit warning symbol

Vähendatud võimsus

Ülekandesüsteemi ajutine rike. Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5-15w19-Electronic Stability Control-symbol

Stabiilsussüsteem

Tuli põleb püsivalt: süsteemis on ilmnenud rike.

Vilgub: süsteem on töökorras.

P5-1507-Stability system, Electronic Stability Control, sport mode symbol

Stabiilsussüsteem, sport-režiim

Sportrežiim on valitud.

Sinised sümbolid

P5-1507 Symbol Auto high beam active

Aktiivne kaugtuli

Aktiivne kaugtuli on aktiveeritud ja sisse lülitatud.

P5-15w19 Symbol High beam active

Kaugtuled

Kaugtuled on sisse lülitatud.

Rohelised sümbolid

P5-1507 Symbol Auto hold

Automaatne pidurdamine

Funktsioon on aktiveeritud ja sõidupidur või seisupidur toimib.

P5-1507 Symbol Fog light front

Eesmised udutuled

Eesmine udutuli on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Forward lights

Parktuled

Parktuled on sisse lülitatud.

P5-15w19 Symbol Turn indicator left
P5-1507 Symbol Turn indicator right

Vasak- ja parempoolne suunatuli

Suunatuli on kasutusel.

Valged/hallid sümbolid

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive

Aktiivne kaugtuli

Aktiivne kaugtuli on aktiveeritud, aga ei põle.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Eelsoojendus

Mootori ja salongi kütteseade/kliimaseade eelkonditsioneerib autot.

P5-1507-Lane Keeping Aid- Active symbol

Sõidurajaabi

Valge tuli: sõidurajaabi on sees ja sõiduridasid tuvastatakse.

Hall tuli: sõidurajaabi on sees, aga sõiduridasid ei tuvastata.

P5-1507 Symbol Rain sensor

Vihmaandur

Vihmaandur on aktiveeritud.

Seotud dokumendid