Häältuvastus

Hääljuhtimisega1 saate häälkäsklustega juhtida auto funktsioone, nt kliimasüsteemi, raadiot või Bluetooth ühendatud telefoni. Funktsiooniga Sensus Navigation* autodes saab navigatsioonisüsteemi juhtida ka häältuvastusega.

Mis on hääljuhtimine?

Hääljuhtimine on abivahend, mis võib hõlbustada auto eri käskluste kasutamist. Põhimõtteliselt toimib see nagu tavaline rakendus, kuhu sisestate toimingu tegemiseks kindlas järjekorras teavet, kuid klaviatuuril trükkimise asemel kasutate häälkäsklusi. Seetõttu võib olla hea mõte õppida, kuidas ja millises järjekorras tuleks häälkäsklusi anda, et saavutada soovitud tulemusi.

Hääljuhtimise süsteemiga saate häälkäsklustega kontrollida teatud teabe- ja meelelahtusfunktsioone ning kliimafunktsioone. Süsteem võib vastata kõnes ja kuvades teavet juhiekraanil.

 Hoiatus

Juht vastutab igas olukorras sõiduki ohutu juhtimise ja kõigi liikluses kehtivate reeglite järgimise eest.
P5–1507–Speech-overview
Hääljuhtimissüsteemi mikrofon

Süsteemi uuendamine

Hääljuhtimissüsteemi täiustatakse pidevalt. Soovitatav on, et alati oleks installitud uusim versioon.

 Märkus

Kõik süsteemi keeled ei toeta häältuvastust. Need, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus P5–1507–Voice control button sümboli abil esile tõstetud. Selle kohta, kust leida teavet, lugege häältuvastuse seadistamise lõigus.
  1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
  2. * Lisavarustus/tarvik.