Kliimaseade – andurid

Kliimaseadmesüsteemil on mitu andurit, mille abil auto kliimat reguleeritakse. Ärge katke ega blokeerige andureid riiete ega muude esemetega.

Andurite paigutus

P5-1917-S90/V90–Climate–Sensors China
  1. P5-Icon red circle 1Päikeseandur – näidikuploki ülaosas.
  2. P5-Icon red circle 2Niiskusandur – salongi tahavaatepeegli korpuses.
  3. P5-Icon red circle 3Salongi temperatuuriandur – kasutatakse keskkonsooli füüsiliste nuppudega.
  4. P5-Icon red circle 4Lenduvate mikroosakeste andur* – kindalaeka all.
  5. P5-Icon red circle 5Välistemperatuuri andur – parempoolsel küljepeeglil.

Õhukvaliteedisüsteemi Interior Air Quality System* kuulub ka õhukvaliteediandur, mis on paigaldatud kliimaseadme õhusissepääsuossa.

  1. * Lisavarustus/tarvik.