Tarvikute paigaldamine

Soovitame Volvo omanikel paigaldada ainult Volvo heakskiidu saanud originaaltarvikuid. Samuti soovitame, et tarvikuid paigaldavad ainult vastava väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud Volvo hooldustehnikud. Mõned tarvikud toimivad üksnes vastava tarkvara installeerimisel sõiduki arvutisüsteemi.
  • Volvo originaaltarvikuid kontrollitakse põhjalikult jõudluse, turvalisuse ja heitgaasikontrolli osas, et tagada nende kokkusobivus auto süsteemidega. Lisaks teab vastava väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud Volvo hooldustehnik, millise tarviku võib teie Volvole paigaldada. Enne oma autosse või autole tarviku paigaldamist pöörduge alati vastava väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud Volvo hooldustehniku poole.
  • Võib juhtuda, et Volvo heakskiiduta tarvikuid pole teie autoga kokkusobivuse osas katsetatud.
  • Kui paigaldate tarvikuid, mida Volvo pole katsetanud, või kui lubate tarvikuid paigaldada isikutel, kellel puudub vastav kogemus, võib see negatiivselt mõjutada auto sõiduomadusi või ohutussüsteeme.
  • Kahjustused, mille on põhjustanud heakskiitmata või valesti paigaldatud tarvikud, ei kuulu uue auto garantii alla. Lisateavet garantii kohta leiate teenindus- ja garantiiraamatust. Volvo ei vastuta surmajuhtumite, vigastuste või kulude eest, mis tulenevad mitteoriginaaltarvikute paigaldamisest.