Aknad, klaas ja peeglid

Autol on mitmesugused aknad, aknaklaasid ja peeglid. Osa auto akendest on lamineeritud.

Tuleklaasi klaas on lamineeritud ja lamineeritud klaas on valikuliselt saadaval ka mõne teise klaasistatud ala jaoks. Lamineeritud klaas on karastatud ning tagab salongis parema kaitse sissemurdmiste vastu ja efektiivsema heliisolatsiooni.

P5-1507-Symbol Laminated glass
Sümbol kuvatakse akendel, kui klaas on lamineeritud.1
  1. 1 Ei kehti tuuleklaasile, mis on alati lamineeritud ega sisalda seda sümbolit.