Juhiprofiilid

Auto paljusid sätteid saab kohandada juhi eelistuste järgi ja siis salvestada juhiprofiili.

Personaalsed seaded salvestatakse automaatselt aktiivsesse juhiprofiili. Kõik kaugjuhtimispult-võtmed peale Care Key saab siduda personaalse juhi profiiliga. Seotud võtme kasutamisel kohandub auto selle konkreetse juhi profiiliga. Care Key on alati seotud viimati kasutatud profiili ja seatud kiirusepiiranguga. Seda profiili ei saa kaitsta personaalse profiilina.

Millised sätted juhiprofiilidesse salvestatakse?

Paljud autos määratud sätted salvestatakse automaatselt aktiivsesse juhiprofiili, kui profiil pole kaitstud. Auto määratud sätted on kas isiklikud või üldised. Juhiprofiili alla salvestatakse ainult isiklikud seadistused.

Juhiprofiili salvestatavad seadistused hõlmavad muu hulgas ekraanide, peeglite, esiistmete, navigatsioonisüsteemi*, heli- ja meediumisüsteemi, keele ning hääljuhtimise seadistusi.

Mõnesid seadistusi, nn üldiseid seadistusi saab muuta, aga juhiprofiili alla neid ei salvestata. Üldistes seadistustes tehtud muudatused mõjutavad kõiki profiile.

Üldised seadistused

Juhiprofiili vahetades üldiseid seadistusi ei muudeta. Need jäävad samaks, olenemata aktiivsest juhiprofiilist.

Üldiste seadistuste alla kuulub näiteks klaviatuuri paigutuse seadistus. Kui juhiprofiililt X soovitakse täiendavaid klaviatuurikeeli lisada, jäävad need kasutusele ka siis, kui kasutate juhiprofiili Y. Klaviatuuri paigutus ei salvestata kindla juhiprofiili, vaid üldiste seadistuste alla.

Personaalsed seadistused

Kui juhiprofiili X kasutatakse nt keskekraani heleduse seadistamiseks, ei mõjuta tehtud seadistused juhiprofiili Y. Seadistus salvestatakse juhiprofiili X alla – heleduse seadistamine on isiklik.

  1. * Lisavarustus/tarvik.