Launch funktsioon*

Launch saab kasutada siis, kui on vajalik maksimaalne kiirendus paigalseisu asendist. Funktsioon on saadaval järgmiste sõidurežiimide korral: Hybrid, Constant AWD,Power ja Individual.

Launchi aktiveerimine

Veenduge, et auto seisab paigal ja rattad on suunatud otse ette.
Viige käigukang asendisse D.
Vajutage piduripedaal lõpuni alla.
Seejärel vajutage lõpuni alla gaasipedaal.
Vabastage piduripedaal 2 sekundi jooksul.

 Märkus

Kui Launch funktsioon ei tööta, oodake mõni minut ja laske ülekandel enne uuesti proovimist töötemperatuurini jahtuda.

 Oluline

Jõuülekanne kulub, kui kasutada Launch ja seetõttu saab funktsiooni kasutada ainult piiratud arv kordi.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid