Laadimiskaabli juhtüksuse laadimise oleku näidik

Laadimiskaabli juhtploki näidik näitab laadimise olekut laadimise ajal ja pärast seda.
P5P6-2017-Control module hybrid cable
Juhtseadme LED1-tuli.
P5-Icon red circle 1LED-tuli
LEDStaatusSpetsifikatsioonSoovitatav tegevus
KustutatudLaadimine ei ole võimalik.Laadimiskaabel pole toiteallikaga ühendatud.
 1. Eemaldage laadimiskaabel pistikupesast.
 2. Ühendage laadimiskaabel uuesti pistikupessa või kasutage teist pistikupesa.
 3. Kui probleem püsib, pöörduge Volvo toe poole.
Valge tuliLaadimine on võimalik.Laadimiskaabel on valmis autoga ühendamiseks.
Kui LED-tuli on valge, aga laadimine pole võimalik:
 1. Eemaldage laadimiskaabel laadimispesast.
 2. Ühendage laadimiskaabel uuesti laadimispessa.
 3. Kui indikaator ei hakka umbes 10 sekundi jooksul valgelt vilkuma, siis eemaldage kõigepealt laadimiskaabel laadimispesast ja seejärel pistikupesast. Ühendage laadimiskaabel uuesti laadimispessa ja pistikupessa.
 4. Kui probleem püsib, pöörduge Volvo toe poole.
Vilgub valge tuliLaadimine.

Auto elektroonikasüsteem on alustanud laadimist

Laadimine.

Oodake kuni aku on täiesti laetud.
Põleb punaseltLaadimine ei ole võimalik.Ajutine viga.
 1. Eemaldage laadimiskaabel laadimispesast.
 2. Oodake veidi aega.
 3. Ühendage laadimiskaabel uuesti laadimispessa.
 4. Kui probleem püsib, pöörduge Volvo toe poole.
Vilgub punaseltLaadimine ei ole võimalik.Kriitiline viga.Eemaldage laadimiskaabel kõigepealt laadimispesast ja seejärel pistikupesast. Kui probleem püsib, pöörduge Volvo toe poole.
 1. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)