Katuseluugi kasutamine*

Katusele paigutatud juhtnupuga kasutamisel avaneb katuseluuk esmalt mugavusasendisse.

Õhutusasendi valimisel tõuseb katuseluugi tagumine serv üles.

 Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

 • Akende liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
 • Ärge lubage lastel nuppudega mängida.
 • Ärge kunagi jätke lapsi üksi autosse.
 • Lülitage elektriakende vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke võti kaasa, kui autost lahkute.
 • Ärge kunagi pange läbi akende objekte ega kehaosi, isegi siis, kui auto elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud.

 Oluline

 • Kui olete katusele pakiraami paigaldanud, ärge katuseluuki avage.
 • Ärge asetage katuseluugile raskeid esemeid.

 Oluline

 • Enne katuseluugi avamist eemaldage jää ja lumi. Kange hoolt selle eest, et te ei kriimustaks pindu ega kahjustaks ribasid.
 • Ärge kasutage katuseluuki, kui see on kinni jäätunud.
P5-1617-Panorama roof - switch
 1. P5-Icon red arrow 1Avamine, käsitsi
 2. P5-Icon red arrow 2Avamine, automaatne
 3. P5-Icon red arrow 3Sulgemine, käsitsi
 4. P5-Icon red arrow 4Sulgemine, automaatne

Katuseluugi liikumine lõpeb käsitsi kasutamise korral juhtnupu vabastamisel või mugavusasendi või maksimaalse avatud/suletud asendi saavutamisel. Liikumine peatub ka siis, kui juhtnuppu katuseluugi liikumise ajal uuesti vajutatakse.

Katuseluugi ja päikesesirmi kasutamiseks peab auto elektrisüsteem olema süüteasendis I või II.

Seda võib juhtida ka kaugjuhtimispuldi või ukselingi võtmeta avamise* funktsiooniga.

 Hoiatus

Jälgige, et akende kaugjuhtimispuldiga sulgemise või võtmevaba käepidemega avamise* korral ei tekiks laste või teiste kaassõitjate muljumise ohtu.

 Oluline

Veenduge, et katuseluuk sulgub korralikult.

Käsitsi käitamine

Katuseluugi avamine: käsitsi käitamiseks vajutage juhtelement tagumisse asendisse. Katuseluuk jõuab esmalt mugavasse asendisse.1 Maksimaalsesse asendise avamiseks – vajutage juhtnuppu teist korda tahapoole.

Sulgege katuseluuk korrates eelnevat protseduuri vastupidises järjekorras - vajutage juhtnuppu ette-/allapoole, käsitsi sulgemise asendi suunas.

Automaatne käitamine

Katuseluugi avamine: automaatseks käitamiseks vajutage juhtnupp tagumisse asendisse. Katuseluuk jõuab esmalt mugavasse asendisse.1 Maksimaalsesse asendisse avamiseks – vajutage juhtnuppu teist korda tahapoole automaatse avamise asendisse ja vabastage nupp.

Sulgege katuseluuk korrates eelnevat protseduuri vastupidises järjekorras - vajutage juhtnuppu ette-/allapoole, automaatse sulgemise asendi suunas.

Katuseluuk ei jää sulgemisel pidama sobivasse asendisse.

 Märkus

Akende liigutamine ei pruugi madalate temperatuuride korral võimalik olla.

Õhutusasend

P5-1507-Tilt opening/closing roof
Õhutusasend, tagumises servas vertikaalselt.
 1. P5-Icon red arrow 1Avamiseks vajutage juhtnuppu ülespoole.
 2. P5-Icon red arrow 2Sulgemiseks vajutage juhtnuppu ette-/allapoole.

Õhutusasendi valimisel tõuseb katuseluugi tagumine serv üles.

Päikesekaitse

Katuseluugil on käsitsi liigutatav, lükatav sisemine päikesesirm. Päikesekaitse nihkub katuseluugi avamisel automaatselt tagasi. Haarake käepidemest ja lükake päikesesirm selle sulgemiseks ettepoole.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Mugavisasendiks nimetatakse katuseluugi asendit, kus tuulemüra ja resonants on ka sõidu ajal võimalikult madalad.