Sihtkoha määramine funktsiooniga Send to Car

Sihtkoha saab määrata navigatsioonisüsteemis* mitmel viisil – üks neist on funktsiooni Send to Car valimine.

Sihtkoha saatmine autosse

Send to Car on funktsioon, mis võimaldab saata Volvo On Call-i kaudu auto navigatsioonisüsteemile sihtkoha/asukoha*.

Funktsiooni Send to Car kasutamiseks peab auto Volvo ID olema registreeritud.

Sihtkoha vastuvõtmine ja autos kasutamine

Selleks et auto saaks andmeid vastu võtta, peab see olema ühendatud Internetiga.
Kui auto on sihtkoha vastu võtnud, kuvatakse keskekraanil vastav teade. Puudutage teadet/sümbolit.
Avaneb teabekaart.
Valige sihtkohale kasutusviis.

Salvestatud sihtkoha kasutamine

Saadud sihtkohad salvestatakse navigatsioonisüsteemi teeki ning neid saab hiljem kasutada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.