Rakenduse Care Key seaded

Care Key maksimaalset kiirust saate muuta keskselt ekraanilt.
Avage auto lukust tavalise puldiga.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage SüsteemJuhiprofiilidHooldusvõti.
Muutke soovitud sätteid.