Pakiruumi kaane sulgemine ja lukustamine nupuga*

Pakiruumi kaane all olevate nuppudega saab autot automaatselt sulgeda ja lukustada.
16w17-S90-Power operated tailgate
Pakiruumi kaane all asuva(te) nup(p)u(de) asukoht.

 Oluline

Pakiruumi kaane käsitsi kasutamisel avage ja sulgege see aeglaselt. Takistuse ilmnemisel ärge püüdke seda jõuga avada või sulgeda. Vastasel juhul võite tagaluuki kahjustada ja see ei pruugi enam korralikult toimida.

Sulgemine 1

Vajutage P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button nuppu pakiruumi kaane all.
Pakiruumi kaas sulgub automaatselt ja seda ei lukustata.

 Märkus

 • Nupp on aktiivne 24 tundi pärast luugi avamist. Pärast seda tuleb luuk käsitsi sulgeda.
 • Kui klapp on olnud avatud üle 30 minuti, sulgub see aeglaselt.

Lukustus2

Vajutage S60/S90-20w17-Locking button tailgate nuppu pakiruumi kaane all.
Sulgege luuk käsitsi.
Pakiruumi kaas ja uksed lukustatakse

Sulgemine ja lukustamine3

Vajutage P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button nuppu pakiruumi kaane all.
Pakiruumi kaas sulgub automaatselt ja auto lukustub4.

 Märkus

 • Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses.
 • Võtmevaba* lukustuse või sulgemise korral kostab kolm signaali, kui pult ei asu tagaluugile piisavalt lähedal.

Sulgemise tühistamine

 • Vajutage näidikupaneelil nuppu.
 • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu.
 • Vajutage sulgemisnuppu pakiruumi kaane all1.
 • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.
 • Kiire jalaliigutuse kasutamine*.

Pakiruumi kaane liikumine peatub ja see naaseb täiesti avatud asendisse. Seejärel saab pakiruumi kaant käsitsi liigutada.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab pakiruumi kaanel piisavalt tugevalt sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

 • Liikumine peatub ja pakiruumi kaas naaseb täiesti avatud asendisse ning kostab pikk helisignaal.

 Hoiatus

Jälgige, et sulgemisel ei tekiks vigastamise ohtu.

Enne pakiruumi kaane sulgemist veenduge kehavigastuste ennetamiseks, et keegi ei viibi selle lähedal.

Pakiruumi kaane liikumist tuleb kogu aeg jälgida.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kehtib elektriliselt juhitava pakiruumi kaanega autode puhul.
 3. 2 Kehtib lisavarustusse kuuluva võtmeta lukustamise / lukust avamise süsteemiga autode puhul.
 4. 3 Kehtib võtmeta lukustamise / lukust avamise süsteemiga ja elektriliselt juhitava pakiruumi kaanega autode puhul.
 5. 4 Auto lukustamiseks peavad olema kõik uksed suletud.