Muljumiskaitse lähtestamisjada

Kui probleem tekib elektriliste akende elektrifunktsioonidega, saab katsetada lähtestusjada.

Elektriga töötavatel päikesesirmidel* on lähtestamisjada, mida saab vajaduse korral katsetada.

 Hoiatus

Kui starteri aku ei ole ühendatud, tuleb õige toimivuse tagamiseks automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon lähtestada. Vahelejäämiskaitse toimimiseks tuleb teha lähtestamine.

Probleemide tekkimisel katuseaknaga pöörduge töökotta.1

Elektriakna lähtestamine

Alustage nii, et aken on suletud.
Seejärel viige see käsitsi kolm korda ülespoole suletud asendisse.
Süsteem lähtestub automaatselt.

Probleemide püsimisel pöörduge töökotta.

Päikesesirmi lähtestamine*

Alustamisel peab päikesesirm olema tagasi tõmmatud.
Vajutage tagasitõmbamise režiimi reguleerimisnuppu u 15 sekundit.
Süsteem lähtestub automaatselt.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.