Vihmaanduri mälufunktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vihmaandur käivitab tuuleklaasipuhastid automaatselt vastavalt sellele, kui palju vett see tuuleklaasil leiab.

Kui mälufunktsioon on aktiveeritud, siis ei tule sõiduki igakordsel käivitamisel vihmaanduri nuppu vajutada:

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarKlaasipuhasti.
Mälufunktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Vihmaanduri mälu.