Tuuleklaasi puhastiharjade asendamine

Klaasipuhastajad puhastavad tuuleklaasi veest. Koos pesuvedelikuga puhastavad need tuuleklaasi ja aitavad tagada nähtavuse sõidu ajal. Klaasipuhastajaid saab vahetada.

P5-1507-Change windshield wiper blades - step 1
P5-1507-Change windshield wiper blades - step 2
P5-Icon gray box 1

Voltige puhasti üles siis, kui see on teenindusasendis. Teenindusasend aktiveeritakse/inaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaate kaudu, kui auto on liikumatu ja tuuleklaasipuhastid ei tööta. Vajutage klaasipuhasti raamil olevat nuppu ja tõmmake puhasti selle hoidikuga paralleelselt välja.

P5-Icon gray box 2

Lükake uus klaasipuhasti kohale, kuni kuuled klõpsatust.

Kontrollige, kas klaasipuhasti on kindlalt paigas.
Asetage puhasti tagasi vastu tuuleklaasi.

Klaasipuhasteid on eri pikkusega

P5-1617-S90 V90-Wiper blades diffrent length

 Märkus

Klaasipuhastiharja asendamisel arvestage, et need on erinevate pikkustega. Juhipoolne hari on pikem kui kaassõitjapoolne.