Püsikiirusehoidja funktsioonide salvestatud kiiruse seadistamine

Kiirusepiiraja, püsikiirusehoidja ja Pilot Assist* funktsioonidele on võimalik määrata salvestatud kiirust.

Px-2037-iCup-Set speed for Cruise Control functions
P5-Icon red circle 1Salvestatud kiirus
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: suurendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: vähendab talletatud kiirust
Talletatud kiiruse muutmiseks vajutage lühidalt roolinuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1) või Px-1717 - Steering wheel minus-button (2) või hoidke seda all.
  • Lühike vajutus: iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h (+/- 5 mph) sammudena.
  • Vajutus ja hoidmine: Vabastage nupp, kui kiirusenäidik (3) on jõudnud soovitud kiiruseni.
Viimase nupuvajutusega määratud kiirus talletatakse mällu.

Gaasipedaali mõju

Kui juht suurendab auto liikumiskiirust gaasipedaaliga enne rooli nupu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1) vajutamist, määratakse nupu vajutamisel auto liikumiskiiruseks talletatud kiirus eeldusel, et juhi jalg asub nupu vajutamise hetkel gaasipedaalil.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Võimalik kiirus

Automaatkäigukast

Juhiabifunktsioonid suudavad järgida teist autot paigalseisust kuni auto maksimumkiiruseni.

Pilot Assist suudab abistada roolimisel paigalseisust kuni kiiruseni 140 km/h (87 miili/h).

Pidage meeles, et kõige aeglasem kiirus on 30 km/h (20 mph) – vaatamata sellele, et see suudab järgida eessõitja kiirust kuni 0 km/h, ei saa väiksemat kui 30 km/h (20 mph) sõidukiirust valida/salvestada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.