Kaamera ja radariüksuste piirangud

Kaameral ja radaril on teatud piirangud – need omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksusi kasutavad. Juht peab olema teadlik järgmistest piirangutest.

Tavapiirangud kaamerale ja radarile

Kaamera ja radar on aruka juhtimissüsteemi abivahendid, mis ei asenda vastutustundlikku sõitmist ning tuleb rakendada vajalikke ohutusmeetmeid, et vältida liiklusohutuse vähenemist või õnnetusi, mille põhjuseks on kaamera ja radari ebaõige kasutamine juhi poolt.

Blokeeritud üksus

Ärge asetage, pistke ega paigaldage midagi kaamera ja radariüksuste ette ega ümber – see võib kaamera- ja radaripõhiseid funktsioone häirida. Selle tulemuseks võib olla funktsioonide väljalülitumine, töövõime vähenemine või vale reageering.

Esikaamera vaateväljast väljapoole võib paigaldada Volvo poolt heaks kiidetud pardakaamerad, mille kaugus WEM1 katteni peab olema vähemalt 20 mm. Pardakaamerad tohib paigaldada ainult esivõresse paigaldatud radarisüsteemiga autodele. On oluline märkida, et pardakaamera peab vastama elektromagnetilist ühilduvust (EMC) puudutavatele ISO 11452 standarditele, et tagada selle nõuetekohane toimimine ja ennetada võimalikke häireid auto elektroonika töös. Nende nõuete eiramine võib põhjustada pardakaamera tõrkeid ja autot kahjustada.

Kahjustatud esiklaas

Alljärgnevad reeglid kehtivad ka siis, kui kaamera on paigutatud tuuleklaasile:
 • Kui üksuse ees on kriimustus, pragu või kivitäke suurusega vähemalt u. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 tolli), siis tuleb tuuleklaasi asendamiseks võtta ühendust remonditöökojaga2.
 • Volvo ei soovita üksuse ette jäävate pragude, kriimustuste ja kivitäkete parandamist – selle asemel tuleks terve tuuleklaas välja vahetada.
 • Enne tuuleklaasi asendamist võtke ühendust remonditöökojaga2 ja veenduge, et paigaldamiseks tellitakse õige tuuleklaas.
 • Tuuleklaasi asendamisel tuleb paigaldada sama tüüpi tuuleklaasipuhastid või Volvo heakskiiduga tuuleklaasipuhastid.
 • Tuuleklaasi väljavahetamise korral tuleb kaameraüksus töökojas2 uuesti kalibreerida, et tagada kõigi kaamerapõhiste süsteemide tõrgeteta töö.

 Märkus

Vahetamata jätmine võib halvendada kaamerat ja/või radariüksusi kasutavate juhi abisüsteemide tööd. Selle tulemuseks võib olla funktsioonide väljalülitumine, töövõime vähenemine või vale reageering.

Täiendavad piirangud radarile

Liikumiskiirus

Kui eessõitja kiirus erineb teie auto kiirusest märkimisväärselt, siis väheneb oluliselt radariüksuse võime eessõitjat tuvastada.

Piiratud vaateväli

Radaril on piiratud vaateväli. Mõnes olukorras teist sõidukit ei tuvastata või tuvastatakse eeldatust hiljem.

P5-1507-Adaptie Cruise Control, radar sensor field of vision
Radari vaateväli
 1. P5-Icon red circle 1Mõnikord ei suuda radar avastada väga lähedal olevaid sõidukeid, nt auto ja eesoleva sõiduki vahele sõitvat sõidukit.
 2. P5-Icon red circle 2Väikeseid sõidukeid, nt mootorrattaid, ega sõidukeid, mis ei sõida sõiduraja keskel, võidakse mitte avastada.
 3. P5-Icon red circle 3Kurvides võib radar avastada plaanitust erineva sõiduki või kaotada avastatud sõiduki silmist.

Piiratud funktsioon

Tugeva vihma või lörtsi või jää korral võivad radariüksuse funktsioonid olla piiratud, täielikult deaktiveeritud või anda ebatäpse vastuse.

Täiendavad piirangud kaamera jaoks

Piiratud nähtavus

Nii nagu inimsilm, on ka kaamera võimekus piiratud, nt võib see halvemini näha tugevas lume- või vihmasajus, tihedas udus või tugevates liivatormides ja lumetuisus. Sellistes tingimustes võivad kaamerast sõltuvate süsteemide funktsioonid töötada suurte piirangutega või ajutiselt välja lülituda.

Tugev vastutulev valgus, sõiduteel tekkiv peegeldus, teepinnal olev lumi või jää, porine tee või ebaselge teemärgistus võivad kaamera funktsioneerimist sõidutee jälgimisel ning jalakäijate, jalgratturite, ulukite ja teiste sõidukite tuvastamisel oluliselt vähendada.

Auto taha paigaldatud jalgrattaraam või muud lisatarvikud võivad kaamera vaatevälja piirata.

Täiendavad piirangud parkimisabi kaamera* jaoks

Pimedad alad

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views
Kaamerate vaateväljade vahele jäävad nn pimenurgad.

Parkimisabi kaamera 360°* vaateväljas võivad objektid/takistused "kaduda" individuaalsete kaamerate vaateväljade vahelisse alasse.

 Hoiatus

Pöörake tähelepanu võimalusele, et isegi kui tundub, et varjatud on ainult võrdlemisi väike osa pildist, võib peidus olla võrdlemisi suur osa. Seetõttu võib takistus jääda märkamata, kuni auto on sellele väga lähedal.

Valgustingimused

Kaamerapilti reguleeritakse automaatselt vastavalt valgustingimustele. Seetõttu võib pildi eredus ja kvaliteet veidi erineda. Vähene valgus võib pildikvaliteeti halvendada.

 1. 1 Akna elektrimoodul.
 2. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.
 3. * Lisavarustus/tarvik.