Bluetoothi ühendusega telefoni eraldamine

Võite Bluetoothi abil ühendatud telefoni lahti ühendada, misjärel pole see autoga enam ühendatud.
  • Kui telefon on auto levialast väljas, eraldatakse see automaatselt. Kui eraldamise ajal on telefonikõne pooleli, siis saab seda jätkata telefonis.
  • Telefoni lahtiühendamiseks võite Bluetoothi ka käsitsi desaktiveerida.

Lahtiühendamine keskekraani kaudu

Puudutage ekraani allosas iCup-2037-Settings symbol.
Vajutage Ühenduvus.
Nii telefoni kui meedia lahti ühendamiseks puudutage telefoni nimega rida Bluetooth all.
Telefon ei ole enam autoga ühendatud.

Samuti on võimalik valida, kas ühendada telefon ainult telefonina või meediaseadmena, selleks puudutage vastavat ikooni.