Suunatulede kasutamine

Sõiduki suunatuled lülitatakse sisse roolisamba vasakpoolsest hoovast. Suunatuled vilguvad kolm korda või jäävad vilkuma, olenevalt sellest, kui kaugele on hooba üles- või allasuunaliselt lükatud.
P5/P6-2222-Turn signals
Suunatuled.

Lühike vilkumine

P5-Icon red arrow 1Viige roolikang üles või alla esimesse asendisse ja laske lahti. Suunatuled vilguvad kolm korda.

 Märkus

Automaatse vilkumise peatamiseks lükake hooblülitit kohe vastassuunas.

Pidev vilkumine

P5-Icon red arrow 2Viige roolikang üles või alla viimasesse asendisse.

Kanglüliti jääb oma asendisse ning viiakse tagasi käsitsi või automaatselt rooli liigutamisel.

 Märkus

Kui juhiekraanil olev suunatulede sümbol vilgub tavalisest kiiremini, siis vaadake juhiekraanil olevat teadet.