Sõiduraja abisüsteemi kuvarežiim

Sõiduraja abisüsteemi (LKA1) kujutatakse juhiekraanil sümbolitega, mis olenevad olukorrast.
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid both lines detected

Siin on toodud sümbolite ja nende esindavate olude näited.

Saadaval

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid left line detected
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid right line detected
Saadaval – Üks sümboli külgjoontest on valge.

Sõidurajaabi loeb ühte sõiduraja külgjoontest.

Pole saadaval

VCC-23w46-Lane Keeping Aid unavailable
Pole saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on kustunud.

Sõidurea abi ei suuda tuvastada sõiduridu, kiirus on liiga madal või tee liiga kitsas.

rooliabi/-hoiatuse märge

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Left intervention
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Right intervention
Juhtimisabi/-hoiatus – sümbolil esitatud sõidurea jooned on värvilised.

Sõidurea hoidmise süsteem märgib, et süsteem annab hoiatuse ja/või püüab autot tagasi sõiduritta juhtida.

  1. 1 Lane Keeping Aid