Rehvirõhu jälgimise uue viiteväärtuse salvestamine*

Süsteemi rehvirõhu jälgimise1 korraliku töö tagamiseks tuleb salvestada rehvirõhu viiteväärtus. Seda tuleb teha alati, kui vahetatakse rehve või muudetakse rehvirõhku, et süsteem saaks madala rõhu kohta õigesti hoiatada.
Uue rehvirõhu salvestamiseks süsteemi viiteväärtuseks tehke järgmised protseduurid.
Lülitage mootor välja.
Täitke rehvid õige rõhuni; vaadake dekaali juhipoolsel uksepostil, kus on kirjas tehase paigaldatud rehvide soovituslik rõhk.
Käivitage auto.
Vajutage keskekraanil iCup-2037-App view symbol.
Vajutage Auto olek.
Vajutage Salvesta rõhk. Rehvirõhu salvestamise ajal peab auto mootor töötama ja auto peab paigal seisma.

 Märkus

Nuppu Salvesta rõhk kasutatakse rehvirõhu seiresüsteemis rehvirõhu uute kontrollväärtuste salvestamiseks. Ohutuse huvides on see saadaval (valitav) ainult siis, kui auto seisab paigal ja mootor töötab.
Pärast rehvirõhu reguleerimist või rehvivahetust tuleb rehvirõhk salvestada. Reguleerige rehvirõhk soovitud väärtuseni ja vajutage rehvirõhu salvestamiseks Kinnita.

 Märkus

Ekslikult Salvesta rõhk funktsiooni aktiveerimise vältimiseks tuleb rehvirõhu salvestamiseks teha ka teine samm.
Sõitke autoga, kuni uus rehvirõhk on salvestatud. Uus rehvirõhk salvestatakse, kui autoga sõidetakse kiirusel üle 35 km/h (22 miili/h).
Kui kogutud on piisavalt andmeid, et süsteem suudaks tuvastada madala rehvirõhu, kaob keskekraanilt uue viiteväärtuse salvestamise edenemist kujutav animatsioon.

Kui salvestamine nurjub, kuvatakse vastav teade.

 Hoiatus

Heitgaasid sisaldavad nähtamatut ja lõhnatut, kuid väga mürgist süsinikmonooksiidi. Uue rehvirõhu salvestamise protseduur tuleb seega alati läbida välja või heitgaaside kõrvaldamissüsteemiga töökojas.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)