Eemaldatav puldivõti

Standardvarustuse võtmes on eemaldatav metallvõti, millel on mitu erinevat funktsiooni.

Ainulaadne metallvõtme kood on olemas volitatud Volvo teeninduses, kuhu on soovitav pöörduda uute metallvõtmete tellimiseks.

Metallvõtme kasutuskohad

Eemaldatavat metallvõtit võib kasutada järgmiselt:
  • kui kesklukustust ei saa nupu vajutamisega aktiveerida, saab vasakpoolset esiust käsitsi avada;
  • Kõikide uste hädaabilukustus on aktiveeritud
  • tagaukse mehaanilise lapseluku saab aktiveerida ja desaktiveerida.

kui auto lukustus on metallvõtmega avatud, võib alarmi välja lülitada ja auto käivitada, kui asetada võti varulugerisse tunnelkonsooli topsihoidikus.

Tarvikul Key Tag eemaldatavat metallvõtit ei ole.

Metallvõtme väljavõtmine

Hoidke võtit nii, et selle Volvo logoga esikülg on ülespoole ning võtmerõnga klamber teie poole.

Võtmerõnga klambrist vasakul asub haak. Kui see on valel pool, siis on esi- ja tagakülg varasema kokkupanemise käigus vahetusse läinud.

16w17 - SPA - Remove key blade - 1
Lükake võtmerõnga klambri haak küljele ning libistage eesmine kate klambrist eemale.
Kate vabaneb ja selle saab ära tõsta.
16w17 - SPA - Remove key blade - 2
Eemaldage metallvõti.
P5-1646-x90-close remote key cover step 3
Eesmise katte tagasi asetamiseks toimige selle eemaldamisele vastupidises järjekorras. Suruge katet, kuni kuulete klõpsatust ning seejärel lükake see viimased mõned millimeetrid selle algasendisse.

Kui kate on õigesti paigutatud ja lukustatud, kostab jälle klõpsatus.

Kontrollige, et see oleks tihedalt kinni.