Aktiivne kaugtuli

Aktiivne kaugtuli kasutab esiklaasi ülaservas asuvat kaamera andurit. Kaamera andur registreerib vastutuleva sõiduki esitulede või eessõitva sõiduki tagatulede valgusvihu ning lülitub kaugtuledelt lähituledele.
P5/P6-2222-Stalk with turning ring in AHBC position
Sümbol P5-1507-Active high beam control symbol tähistab aktiivset kaugtuld.

Funktsioon saab käivituda sõites pimedas kiirusel ligikaudu 20 km/h (ligikaudu 12 mph) või kiiremini. Funktsioon võib arvesse võtta ka tänavavalgustust. Kui kaameraandur ei tuvasta vastutulijaid või eespool liikuvat sõidukit, lülitatakse kaugtuled umbes sekundi möödudes uuesti sisse.

Aktiivsete kaugtulede sisselülitamine

Aktiivsete kaugtulede sisse- või väljalülitamiseks keerake vasakpoolne roolikang asendisse P5-1507-Active high beam control symbol. Pöördnupp naaseb seejärel asendisse P5-1707 Symbol AUTO. Kui aktiivsed kaugtuled on sisse lülitatud, helendab juhiekraanil valge sümbol P5-1507-Active high beam control symbol. Kaugtulede sisselülitamisel põleb sümbol sinisena.

Kui aktiivsed kaugtuled lülitatakse välja siis, kui põhituled põlevad, lülituvad lähituled automaatselt sisse.

Aktiivset kaugtuld ei ole vaja auto igakordsel käivitamisel uuesti aktiveerida.

Kohanduv funktsionaalsus*

Aktiivsel kaugtulel on kohanduv funktsionaalsus1. Sellisel juhul erinevalt tavalisest pimestuskaitsest jäävad lähituled koos kaugtuledega põlema mõlemal pool vastutulevaid või eessõitvaid sõidukeid – pimestuskaitset rakendatakse ainult otse sõidukile suunatud valguvihule.

P5-1507-Active high beam control, adaptive functionality
Kohanduv funktsionaalsus Lähituli otse vastutulevate sõidukite suunas, kuid kaugtule püsimine mõlemal pool sõidukit.

Kui kaugtuled on osaliselt kustutatud (st kaugtuled põlevad lähituledest vaid pisut heledamalt), siis on juhiekraanil sümbol P5-1507-Active high beam control symbol sinine.

Kiirteel või suure kiirusega sõites võib süsteem lülituda kohanduvalt funktsionaalsuselt automaatsele funktsionaalsusele.

Aktiivse kaugtule piirangud

Kaameraanduril, millel funktsioon põhineb, on piirangud.

P5P6-2037-iCup-Auto high beam inactive symbol

Kui see sümbol kuvatakse juhiekraanil koos teatega Aktiivsed kaugtuled Pole ajutiselt saadaval, siis tuleb lähi- ja kaugtulesid lülitada käsitsi.

iCup-20w37-See User manual, symbol in driver display

Sama kehtib ka siis, kui nimetatud sümbol ilmub koos teatega Tuuleklaasi andur blokeeritud Vt kasutusjuhendit.

On võimalik, et aktiivsete kaugtulede kasutamine on ajutiselt blokeeritud, nt tiheda udu või paduvihma korral. Aktiivsete kaugtulede taas kasutatavaks muutudes või takistuse eemaldamisel tuuleklaasi anduritelt teade kustub ja kaugtuli aktiveerub uuesti.

 Hoiatus

Aktiivsed kaugtuled aitavad soodsates oludes saavutada optimaalset valgusvihku.

Juht vastutab alati lähi- ja kaugtulede vahel käsitsi ümberlülitamise eest, kui liiklusolukord või ilmastikutingimused seda nõuavad.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Sõltub auto varustusastmest.