Tulefunktsioonide reguleerimine keskekraanil

Keskekraanil saab kohandada ja aktiveerida valgusfunktsioone.
Vajutage keskekraanil iCup-2037-Settings symbol.
Seejärel puudutage valikut Juhtseadmed.
Kohandage salongi- või välisvalgustuse jaoks vajalikku funktsiooni.