Kasutajaprofiilid

Paljusid autos määratud seadeid saab salvestada personaalses kasutajaprofiilis.

Omanik profiil on autosse eelnevalt installitud ja aktiivne esmakordselt kasutusel või pärast tehaseseadete taastamist.

Omanik profiilil on administraatoriõigused ja seda ei saa kustutada.

Kasutajaprofiilide vaatamiseks lohistage teavituste akent allapoole.

Olekuväljal kuvatakse iCup-2037-Driver profile symbol tähis koos aktiivse profiili initsiaalidega. Kui süsteemist on välja logitud, siis sümboleid/initsiaale olekuväljal ei kuvata.

Automaatne profiili valik

Võtit on võimalik siduda profiiliga. Seejärel valitakse profiil ja kõik selle sätted automaatselt iga kord, kui konkreetset võtit kasutatakse juhiukse lukustuse või ukse avamiseks.

Kui võti ei ole konkreetse profiiliga seotud, siis rakendatakse viimati kasutatud profiili.

Üldine teave seadete kohta

Muudatused auto seadetes salvestatakse erineval viisil sõltuvalt sellest, millisesse kategooriasse seaded kuuluvad. Need seaded võivad olla personaalsed, globaalsed või kohandatud sõidutsükli järgi.

Personaalsed seadistused

Personaalsed seaded salvestatakse aktiivses profiilis.

Personaalseid seadeid on kahte liiki:
  • Auto seaded – seaded, mis on seotud juhi toega, juhipoolse kliimaga, juhiistme, küljepeeglite ning sise- ja välisvalgustusega. Profiili lisamisel või aktiivsest profiilist välja logimisel säilitavad need seaded oma väärtused.
  • Heli- ja meediaseaded – seaded, mis on seotud navigatsiooni, heli- ja meediasüsteemide, rakenduste ja seotud kontodega. Profiili lisamisel või aktiivsest profiilist välja logimisel taastavad need seaded oma vaikeväärtused.

Üldised seadistused

Globaalsed seaded teise profiili aktiveerimisel ei muutu. Need jäävad samaks, olenemata aktiivsest profiilist. Globaalsete seadete näited on kaassõitjapoolne kliimaseade, kaassõitja istme mälufunktsioon ja teatud süsteemi seaded.

Sõidutsükli seadete vaikeväärtused

Mitmed seaded taastavad pärast sõidutsüklit vaikeväärtused1.

Seade väärtusi saab sõidu ajal kohandada. Pärast sõitu taastuvad selle vaikeväärtused. Järgmise sõidutsükli ajal kehtivad taas vaikeväärtused.

  1. 1 Vaikeväärtused võivad olenevalt riigist erineda