Tekstsõnumite haldamine

Kui telefon on autoga ühendatud, on võimalik vastu võtta ja saata tekstsõnumeid SMS kujul.

Autos tekstsõnumite haldamiseks peab telefon olema Bluetooth1 kaudu ühendatud kui telefoniseade ning kasutaja peab olema telefoni Bluetooth seadetes kinnitanud teavituste näitamise.

Tekstsõnumite saatmine

Uue sõnumi dikteerimiseks paluge hääljuhtimissüsteemil saata sõnum nimetatud kontaktile või telefoninumbrile.

Tekstsõnumite vastuvõtmine

Kui telefon on autoga ühendatud, siis kuvatakse teade tekstisõnumi vastuvõtmise kohta keskekraani ülaosas. Sõnumi ettemängimiseks puudutage ekraani või kasutage hääljuhtimist.

Samuti on võimalik valida vestluse vaigistamine. Sellisel juhul sõidu ajal vestluse teateid rohkem ei näidata.

Tekstsõnumitele vastamine

Pärast tekstsõnumi ette lugemist on võimalik dikteerida vastus2. Järgige hääljuhtimissüsteemi antud juhiseid.

Tekstsõnumeid ei kuvata

Kui uued tekstsõnumid kuvatakse telefonis, aga mitte keskekraanil, proovige telefon lahti ühendada ja uuesti ühendada.

  1. 1 Tekstsõnumeid saab autost hallata ainult ühilduva telefoni korral.
  2. 2 Kehtib ainult Android või iOS 13 või hilisema versiooniga telefonidele.