Ventilaatori kiiruse reguleerimine esiistme jaoks

Ventilaatorile saab määrata mitu automaatselt reguleeritavat kiirust esiistme jaoks.1
Kliimakuva avamiseks puudutage keskekraani allosa keskel asuvat temperatuurinuppu.
Puudutage soovitud ventilaatori kiirust: OFF, 1-5 või Max.
Muutub ventilaatori kiirus ja valitud kiiruse tuli süttib.

 Oluline

Kui ventilaator on täielikult välja lülitatud, siis kliimaseade ei tööta ja aknad võivad seest uduseks muutuda.

 Märkus

Kliimasüsteem reguleerib õhuvoolu valitud ventilaatoritaseme ulatuses vastavalt vajadusele automaatselt. See tähendab, et ventilaatori kiirust võib muuta ka siis, kui ventilaatoritase jääb samaks.

Ventilaatori suur kiirus tagaistmel võib põhjustada suuremat helitugevust esiistmel.

  1. 1 Kahevööndilise kliima puhul ka tagaiste.

Seotud dokumendid