Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Juhiekraanil saab kuvada sõiduraja abifunktsiooniga LKA1 seotud erinevaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
P6-2037-XC40BEV-User manual symbol
Juhi abisüsteem Vähenenud funktsionaalsus Vajab hooldustSüsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusega2.
P6-2037-XC40BEV-User manual symbol
Tuuleklaasi andur blokeeritud Vt kasutusjuhenditEesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Left intervention-White
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Right intervention-white
Kasutage rooli Lane Keeping AidRoolimisabi ei tööta, kui juht ei hoia käsi roolil. Järgige juhiseid ja juhtige sõidukit.
VCC-23w46-iCup-LaneKeepingAid-malfunctioning-Yellow
Sõiduraja hoidmise abi pole saadavalRoolimisabi pole hetkel saadaval. Kui ikoon pole mitme sõidutsükli järel kustunud, võtke ühendust töökojaga.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade püsib, võtke ühendust töökojaga - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

  1. 1 Lane Keeping Aid
  2. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.