Abi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral

Abi kokkupõrke ohu korral1 aitab vähendada ohtu, et auto kogemata teelt välja sõidab, juhtides auto aktiivselt tagasi teele.
Funktsioonil on kaks sekkumise taset.
  • Ainult roolimisabi
  • Roolimisabi koos pidurdamisega
P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance 1
Roolimisabi sekkumine
P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance with brake intervention 2
Roolimisabi ja pidurite sekkumine

Pidurdamine aitab olukordades, kus ainuüksi roolimisabist ei piisa. Pidurdusjõudu kohandatakse automaatselt olenevalt väljasõidu olukorrast.

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–140 km/h (40–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Auto kaameraseade tuvastab maantee ja sõiduraja värvimärgistust. Kui auto on sõiduraja ääristust ületamas, saab auto teele tagasi juhtida. Kui roolimisabist väljasõidu vältimiseks ei piisa, rakendatakse ka pidureid.

Funktsioon ei sekku aga juhtimis- või pidurdamisabi kasutamisse, kui kasutate suunatulesid. Kui funktsioon tuvastab, et juht roolib autot aktiivselt, lükatakse funktsiooni aktiveerimine edasi.

Funktsiooni sekkumise korral kuvatakse juhiekraanil teade.

 Hoiatus

Vastu liikuva autoga eelseisvast kokkupõrkest tingitud hoiatused ja roolimisabi toimuvad alati väga hilja.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
  1. 1 Collision Avoidance