Ühendus Volvo Cars rakenduse* ja auto vahel

Auto süsteemid, mis on ühendatud Volvo Cars rakendusega, on programmeeritud sulguma siis, kui autot pikka aega ei kasutata.

Mõne päeva möödumisel süsteem deaktiveeritakse, et akut säästa. Sellisel juhul ei saa rakenduse teatud funktsioone kasutada. Süsteem on taas täies ulatuses saadaval niipea, kui auto käivitatakse.

 Hoiatus

Süsteemi teenuste kasutamiseks peab teenuse Volvo Assistance partneritel olema mobiililevi ja vajalik tehnoloogia.

Nii nagu mobiiltelefonide puhulgi, võivad ühenduse võimatuks muuta atmosfäärihäired või saatjate hõre paigutus, nt hõredasti asustatud piirkondades.

  1. * Lisavarustus/tarvik.