Võtme patarei vahetamine

Võtme tühjaks saanud patarei saab välja vahetada. Patarei kasutusiga sõltub sellest, kui palju võtit kasutatakse. Key Tag* võtme patareid ei saa vahetada.

 Märkus

Kõikide akude eluiga on piiratud ning need tuleb viimaks asendada (v.a Key Tag). Aku eluiga sõltub sellest, kui tihti sõidukit/võtit kasutatakse.
P6-20w37-DIM-KeyNotFound

Võtme patarei tuleb vahetada siis, kui süttib vastav tähis ja juhiekraanil kuvatakse Auto võtme patarei tühjeneb. Vahetamise kohta vt kasutusjuhendist. teade.

Võtme patarei tühjenemisest annab märku ka võtme leviala vähenemine.

Võtmeripatsi (Key Tag)* patareid ei saa vahetada. Aku tühjenemise korral saab volitatud Volvo teenindusest tellida uue võtmeripatsi.

 Oluline

Viige tühi Key Tag võti volitatud Volvo teenindusse, kus see auto süsteemist kustutatakse. Kui patarei on tühi, siis saab võtit jätkuvalt kasutada auto abikäivitamise korral.

Võtme avamine ja selle patarei vahetamine

 Oluline

Vältige uue patarei kontaktpindade sõrmedega puudutamist. See kahjustab patarei funktsionaalsust.

Hoidke võtit nii, et selle Volvo logoga esikülg on ülespoole ning võtmerõnga klamber teie poole.

Võtmerõnga klambrist vasakul asub haak. Kui see on valel pool, siis on esi- ja tagakülg varasema patarei vahetamise käigus vahetusse läinud.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 1
Lükake võtmerõnga klambri haak küljele ning libistage eesmine kate klambrist eemale.

Kate vabaneb ja selle saab ära tõsta.

Tagumise osa eemaldamiseks on katte all teine haak.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 2
Lükake eesmise katte taga olnud haak küljele ning libistage tagumine kate võtmerõnga klambrist eemale.

Kate vabaneb ja selle saab ära tõsta.

Patarei kaas asub katte all.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 3

Keerake patarei kaant vastupäeva OPEN asendisse. Kasutage näiteks kruvikeerajat või münti.

Tõstke patarei kaas üles. Kui seda on raske eemaldada, siis võite seda peene otsaga tööriista abil ülespoole kangutada.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery
Patarei (+) külg on ülespoole. Patarei vabastamiseks suruge selle servale ja tõstke see välja.
16w17 - SPA - Key insert new battery

Paigaldage uus patarei nii, et (+) pool on üleval. Vältige võtme patarei kontaktide puudutamist näppudega.

Seadke patarei serv kahe välise plastikriivi alla.

Seejärel vajutage patareile nii, et see ülemise plastikriivi abil paigal püsib.

 Märkus

Kasutage CR2032, 3 V tüüpi patareisid.

 Märkus

Volvo soovitab kasutada varupatareisid, mis vastavad UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3 nõuetele. Kaasasolevad patareid või volitatud Volvo teeninduses paigaldatud asenduspatareid vastavad samale kriteeriumile.
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6
Asetage patarei kaas tagasi oma kohale ja keerake päripäeva CLOSE asendisse.
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7
Tagumise katte tagasi asetamiseks toimige selle eemaldamisele vastupidises järjekorras. Tagumisel kattel pole logo. Suruge katet, kuni kuulete klõpsatust ning seejärel lükake see viimased mõned millimeetrid selle algasendisse.

Kui kate on õigesti paigutatud ja lukustatud, kostab jälle klõpsatus.

Kontrollige, et see oleks tihedalt kinni.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8
Keerake võtit ja asetage eesmine kate oma kohale samal viisil nagu tagumine kate.

 Hoiatus

Veenduge, et patarei on õigesti paigaldatud ja õige polaarsusega. Kui võtit pikemat aega ei kasutata, siis eemaldage patarei, et vältida selle leket ja kahjustumist. Kahjustunud või lekkivad akud võivad nahaga kokkupuutel põhjustada söövitavaid kehavigastusi. Seetõttu kasutage kahjustunud akude käsitsemisel kaitsekindaid.

  • Hoidke akud laste käeulatusest väljas.
  • Ärge jätke akusid vedelema, kuna lapsed või lemmikloomad võivad need alla neelata.
  • Akusid ei tohi: koost lahti võtta, lühistada ega visata lahtisesse tulle.
  • Ärge püüdke laadida mittelaetavaid patareisid. Need võivad plahvatada.
  • Patareiga töötavaid tooteid tuleb kahjustuste märkamiseks regulaarselt kontrollida.

Võtit ei tohi kasutada, kui esineb märke sellest, et võti või selle patarei on kahjustunud või lekib. Hoidke defektsed tooted laste käeulatusest väljas.

 Oluline

Kasutatud akud tuleb taastöödelda viisil, mis ei kahjusta keskkonda.
  1. * Lisavarustus/tarvik.