Rehvirõhu kontrolli teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada mitu teadet rehvirõhu seiresüsteemi1 kohta. Allpool on toodud mõned näited.
Keskekraan: Tarkvarauuenduse tõttu on vaja rõhk uuesti salvestadaTarkvara on värskendatud ja rehvirõhk tuleb uuesti salvestada. Kontrollige rehvide rõhku ja täitke vajadusel.
Juhi ekraan: TPMS pole saadaval Rõhu salvestamiseks avage auto oleku rakendusMärgutule sümbol vilgub ja jääb püsivalt põlema umbes 1 minuti pärast. Lisateavet vaata keskekraanilt auto oleku alt.
Juhi ekraan: Rehvirõhk on madal Kontrollige auto oleku rakendust keskekraanilMärgutule sümbol lülitub sisse, mis näitab, et ühe või mitme rehvi rõhk on madal. Lisateavet vaata keskekraanilt auto oleku alt.
Juhi ekraan: Rehvirõhu süsteem pole ajutiselt saadaval Sümbol vilgub ja umbes minuti möödudes jääb põlema. Süsteem pole hetke kasutatav, aktiveerumine varsti.
Juhi ekraan: Rehvirõhu süsteem Vajab hooldustSümbol vilgub ja umbes minuti möödudes jääb põlema. Teatud TPMS tõrgete korral võib juhtuda, et juht peab sõiduki juhtmooduli lähtestamiseks 6 minutiks välja lülitama ja lukustama. Kui süsteem jätkuvalt nõuetekohaselt ei tööta, pöörduge teeninduse poole2.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)
  3. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.