Keskekraani haldamine

Paljusid auto funktsioone saab juhtida keskekraanilt. Keskekraan reageerib puudutusele.

Keskekraani puutefunktsiooni kasutamine

Ekraan reageerib erinevalt sõltuvalt sellest, kas tehakse lohistav, tõmbav või koputav liigutus. Toiminguid, nagu erinevate kuvade vahetamine, objektide märkimine ja loendis sirvimine, saab sooritada ekraani erineval moel puudutades.

Keskekraan on optiline puutetundlik ekraan.

Korraga saavad ekraani kasutada kaks inimest, nt juhi- ja kaassõitjapoole kliima seadistamiseks.

 Oluline

Ärge kasutage ekraanil teravaid esemeid, sest need võivad ekraani kriimustada.

 Märkus

Kinnaste kandmine võib puutetundliku ekraani kasutamist piirata või takistada.

Avakuvale naasmine mõnelt teiselt kuvalt

Vajutage põgusalt avakuva nuppu keskekraani all.
Kuvatakse avakuva viimane vaade.

Keskekraani juhtnuppude kasutamine

Regulaatorit kasutatakse auto paljude funktsioonidega. Näiteks temperatuuri saate reguleerida ühel järgmisel viisil:

  • lohistage juhtnupp soovitud temperatuurini,
  • temperatuuri aeglaselt suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nuppe + või
  • puudutage regulaatoril soovitud temperatuurivalikut.