Pikivahe hoiatuse piirangud

Pikivahe hoiatuse1 funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud. Funktsioon on saadaval vaid autodel, mis kuvavad teavet tuuleklaasil nii-öelda esiklaasinäidikul*.

 Hoiatus

  • Auto tuvastamist võib mõjutada selle suurus, mistõttu hoiatustuli süttib lühema aja vältel või seda ajutiselt ei kuvata.
  • Väga suur kiirus võib samuti põhjustada hoiatustule süttimist lühema aja jooksul, sest radarisüsteemi tööulatus on piiratud.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto radari- ja/või kaameraüksusi, millele kehtivad teatud üldised piirangud.
  1. 1 Distance Alert
  2. * Lisavarustus/tarvik.