Automaatpesu

On tähtis, et auto oleks enne automaatpesulas pesemist selleks ette valmistatud. Järgige hoolikalt juhiseid selle kohta, kuidas autot enne pesu ja pesemise ajal käsitseda.

Automaatpesula võib olla kiire ja lihtne viis auto puhastamiseks, kuid see ei ulatu auto kõigi regulaarset puhastamist vajavate kohtadeni. Volvo soovitab kasutada automaatpesu koos käsipesuga.

 Märkus

Täiesti uue auto korral vältige esimeste kuude jooksul selle automaatpesulas pesemist. See laseb värvkattel täielikult kõvastuda.

Ettevalmistused enne pesemist

Automaatpesulas, kus auto läbi pesula veetakse, on tähtis lülitada välja kõik funktsioonid, mis takistavad autorataste vabalt veeremist.

  • Kaitske või eemaldage väljaulatuvad osad nagu näiteks lisalaternad ja antennid.
  • Veenduge, et automaatne vihmaanduri funktsioon oleks deaktiveeritud. Tuuleklaasipuhastite kahjustamise vältimiseks peavad need kogu auto pesemise ajal olema välja lülitatud.
  • Lülitage tunnelkonsoolis asuva nupu P5/P6-1917-All-Auto hold button abil välja funktsioon automaatne pidurdamine paigalseisu ajal.
  • Valige parkimiskaamera vaade iCup-2037-Camera view symbol keskekraanil ja deaktiveerige parkimisabi andurid ja automaatne pidurdamine tagurdamisel. Need võivad auto uuesti käivitamisel taas aktiveeruda ning tuleb uuesti deaktiveerida.

Pesemise ajal

 Oluline

Kui autol on võtmeta lukustamise ja lukustuse avamise süsteem, siis*:

Võtke võti välja aja hoidke seda pesutsükli ajal auto esiosas. See vähendab juhuslikust nupuvajutusest tingitud pakiruumi kaane tahtmatu avamise riski või võtme valesti tuvastamist autost väljaspool.

Hoidke turvavöö kogu auto pesutsükli jooksul kinni.
Sõitke autopesulasse ja peatuge selleks ettenähtud kohas.
Valige käiguasend N.

 Märkus

Seisupiduri saab rakendada automaatselt, kui turvavöö vabastatakse. Kui seisupiduri märgutuli süttib pärast N käigu valimist, siis on see veel aktiivne. Enne autopesulasse sõitmist seisupiduri deaktiveerimiseks vajutage korraga piduripedaali ja seisupiduri juhtseadet.
Lülitage auto süüde asendisse 0, keerates tunnelkonsoolis asuvat süütenuppu mõne sekundi jooksul päripäeva.
Mootor lülitub välja ja auto saab siiski vabalt veereda.
Auto liigub läbi automaatpesula.
Ärge unustage enne pesemist tehtud muudatusi lähtestada.

Pärast pesemist

Vajutage sõitmise ajal korraks õrnalt piduripedaali, kuna piduri hõõrdkatted on niisked. Hõõrdumine soojendab pidureid ning need kuivavad kiiremini, mis vähendab korrosiooni ohtu.

 Hoiatus

Pärast auto pesemist testige alati jalgpidurit ja seisupidurit, et nende funktsioon taastuks.
  1. * Lisavarustus/tarvik.